Jeśli szuka się zawodów, w których uzyskanie kwalifikacji pozwala na łatwiejsze znalezienie pracy. W tym względzie dobrym rozwiązaniem jest decydowanie się na takie zawody, które są określane mianem zawodu przyszłości. Do takich zawodów zalicza się między innymi zawód grafika komputerowego.

Jak zostać grafikiem?

Zanim zacznie się rozważać podjęcie nauki w zawodzie grafika komputerowego niezbędne jest określenie czy posiada się do tego odpowiednie predyspozycje. W tym względzie niezbędne jest posiadanie zarówno umiejętności dotyczących obsługiwania zaawansowanych programów komputerowych, ale również umiejętności artystyczne. Osoba wykonująca zawód grafika będzie realizowała projekty z wykorzystaniem programów komputerowych. Zajmować można się również realizowaniem:
– grafiki wektorowej,
– formatowania tekstów,
– składu materiałów do publikacji,
– obróbki fotografii.
W ramach pracy grafik komputerowy wykorzystuje nowoczesne technologie komputerowe. Niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu użytkowania zaawansowanych programów do tworzenia grafiki. Konieczne bywa również umiejętne posługiwanie się takimi urządzeniami jak skaner czy densytometr.

Jakie projekty może realizować grafik?

W ramach wykonywanej pracy grafik może zajmować rożne stanowiska. Obecnie znaczenie grafiki komputerowej stale rośnie, co między innymi wynika z przenoszenia się coraz większej liczby firm do Internetu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W tym względzie grafika pozwala tworzyć materiały przyciągające potencjalnych klientów.
W ramach pracy grafika realizowane mogą być między innymi materiały reklamowe, czy marketingowe. Bardzo często w ramach pracy w Internecie grafik może realizować również obróbkę zdjęć, obróbkę graficzną filmów. Przygotowanie formatowania tekstu bywa ważne w przypadku, choćby portali informacyjnych, których popularność oraz znaczenie stale rośnie.

Jakie kwalifikacje trzeba posiadać?

W przepisach prawa polskiego nie ma regulacji dotyczących tego jakie umiejętności powinien posiadać pracownik. Z tego powodu grafikiem może zostać każda osoba. Wiele osób ma talent do tworzenia grafiki i może pracować w zawodzie nawet bez posiadania formalnego wykształcenia. Jednak zawsze można uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowej poprzez pracę wykonywaną w Internecie dla różnych firm czy klientów.
Zdecydować można się na realizowanie kursów grafiki komputerowej, które pozwalają na uzyskanie potwierdzenia umiejętności w formie certyfikatów. Jednocześnie kursy pozwalają nabyć podstawowe umiejętności niezbędne w zawodzie grafika. Innym rozwiązaniem jest podjęcie nauki w ramach studiów wyższych związanych z grafiką komputerową.