Rozwój Internetu sprawił, że dane osobowe stały się bardzo cennym towarem. Wykorzystywane są one do realizowania rozbudowanych akcji marketingowych czy sprzedażowych. Jednak budowanie dużych baz danych osobowych przekłada się na rosnący proceder kradzieży danych.

Jak chronić dane?

Coraz ważniejsze staje się realizowanie działań mających na celu ochronę własnych danych osobowych. Przede wszystkim trzeba odpowiednio dysponować danymi osobowymi. Warto stosować się do zasady, która wskazuje, że nie powinno się podawać danych osobowych, gdy nie ma takiej potrzeby. Dobrze jest również tworzyć bazy informacji o tym jakim firmom udzieliło się zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Warto pamiętać również o:

– niepodawaniu danych przez telefon,
– niezostawianiu dokumentów w niepewnych miejscach,
– niewyrzucanie danych na śmietnik bez zniszczenia,
– usuwaniu danych z trwałych nośników.

Kontrola udostępniania danych osobowych

Jeśli chce się ograniczyć ryzyko utraty, wyłudzenia danych osobowych bardzo ważne jest odpowiednie ich zabezpieczanie. Gdy korzystamy z serwisów internetowych, usług firm, które wymagają podanie danych osobowych warto jest odpowiednio je zabezpieczyć. Korzystać można z haseł, które są silne i niemożliwe do złamania przy obecnych technologiach łamania haseł.
Gdy posiada się konta zabezpieczone hasłami warto jest również stosować zasadę regularne zmieniania haseł. Pozwala to ograniczyć ryzyko kradzieży samego hasła. W ten sposób dane osobowe będą znacznie bardziej bezpieczne, choćby w ramach kont bankowych.

Czym grozi kradzież danych osobowych?

Gdy utraci się dane osobowe wówczas może to wiązać się z wieloma problemami. Jednym z największych problemów jest korzystnie z ukradzionych danych osobowych do wyłudzania środków finansowych z firm finansowych czy banków. Wyłudzenie kredytów czy pożyczek na ukradzione dane może być poważnym problemem dla osób, które utraciły dany osobowe.
W sytuacji, gdy podejrzewa się, że dane osobowe mogły zostać wykradzione czy wyłudzone warto podejmować odpowiednie kroki. W tym względzie dobrym rozwiązaniem może być dokonanie zmiany dokumentów, na których znajdują się dane osobowe. Pozwala to zmienić dane osobowe, którymi można się posługiwać, co przełożyć się na wygaśnięcie poprzednich danych osobowych, choćby zawartych w dowodzie osobistym. Zdecydować można się, także na poinformowanie banków czy innych firm, w których posiada się konta o fakcie kradzieży danych, co będzie zawsze ograniczało możliwości wykorzystania ukradzionych danych.